SURAVISION

Kanaler

Suravision är en lokal TV- och Internetleverantör som varit verksam sedan 1988. Suravisions priser på bredband

Allcom kan hjälpa er med rätt grejer till eran dator & tv, vi erbjuder även installation, upsättning och kanalsökning. Maila oss eller ring 070-379 45 94 .
Vi har fullständigt utbud av Datorer, TV-Apparater & hemelektronik från tillverkare som Samsung, LG, Philips, Sharp, Sony, Mfl.

Och så här fungerar cryptoguards kryptering…….
Cryptoguards server hanterar både kunddatabasen, krypteringen och uppdateringen av programkorten. I servern ingår även en generator för “kontrollord” och ECM, och en injektor för EMM. Begreppen ECM och EMM är namnen på standardiserade datapaket som medföljer de digitala TV-programmen. I generatorn för kontrollorden skapas en “hemlig nyckel” som används för att kryptera ljud och bild för de TV-program som ska skyddas. ECM är det datapaket som innehåller denna “hemliga nyckel”. Eftersom nyckeln byts ut varje 10:e sekund är det mycket svårt för en otillåten tittare att lista ut den. EMM är det datapaket som ser till att din kunds programkort uppdateras. Detta sker så snabbt att inte kunden ska behöva vänta på att få sin TV-bild. Om du har orsak att stänga av en kunds abonnemang kan även detta göras omgående. Systemet kommunicerar via internet vilket betyder att de olika komponenterna kan placeras var som helst geografiskt, bara det finns tillgång till internetanslutning.

Huvudcentral

Många betalningssätt
Med Cryptoguards administrationssystem kan dina kunder beställa och betala abonnemang på många olika sätt: •Abonnemang via kundtjänst och faktura. •Abonnemang via beställning på internet, med betalkort eller faktura. •Abonnemang via auktoriserad återförsäljare, förbetalt eller fakturerat. •Betalning av abonnemang eller events via betal-SMS.

Enkel kundhantering
Din kundtjänst, dina återförsäljare och även din slutkund använder ett lättanvänt gränssnitt för kundadministration. En SMS-tjänst (Service Managment System) uppdaterar eller avslutar existerande kort. Du kan enkelt se statusen på alla befintliga kunders abonnemang i kunddatabasen. Kunden kan också själv gå in och ändra sitt eget abonnemang eller beställa betal-TV-tjänster.

Over

Ett expanderbart system
Har du flera nät behöver du bara en huvudserver. Den sköter all kundadministration och placeras i ett av dina kabel-TVnät. All statistik och abonnemangsinformation fås från huvudservern. Som tillägg kan du komplettera med en ekonomimodul för kunna importera data till ditt befintliga ekonomiprogram.

Over-2

Flera nätverk
För övriga kabel-TV-nät använder du en subserver som endast hanterar ECM och EMM. Kommunikationen mellan alla servrar sker via en internetanslutning.

*Uppgifter hämtade från cryptoguard.se